2010-10-05

Islamic Center på Mosque.se


Islamic Center i Malmö

Malmö moské projekt

Tanken på att bygga en moské i Malmö väcktes redan i början på 1960 talet. Detaljplaneringen för bygget påbörjades emellertid i slutet av 1970 talet och byggnaden av moskén började i april 1983. Det stod klart för oss att muslimer aldrig skulle känna sig hemma i sitt nya land om de inte hade möjligheten att utöva sin religion, Islam. Således sattes ett långt arbete igång för att få mark och finansiering till att bygga en moské i södra Sverige, där det till en början fanns det högsta antalet muslimer.

Contact person: VD: Bejzat Becirov
Mobile Phone: 0708-656355


Hämtat från Mosque.se oktober 2010:


Inga kommentarer: