2010-10-11

Ska läroplanen tvinga muslimska friskolor till kristendomskunskap?


"Skolplanen gäller för alla skolor, och således även för elever uppvuxna med en annan religiös tradition som de praktiserar eller inte. För föräldrar som tycker detta är tillräckligt viktigt finns exempelvis judiska, muslimska eller katolska friskolor. Och det är om läroplanen tvingar även dessa skolor att ägna större delen av sin religionsundervisning åt (svensk-protestantisk) kristendom som jag blir bekymrad. Eller för den delen om läroplanen tvingar Livets ord att ägna mindre del av sina skolors religionsundervisning åt kristendomen än de hade velat."


Källa, Magasinet Neo måndag 11 oktober 2010:


Inga kommentarer: