2010-10-21

Ögårdsskolans biträdande rektor hämtades från Högaholmsskolan


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan ligger vid Islamic Centers stora moské i Malmö. Biträdande rektor är Ann-Louise Wallner:


Wallner är egentligen förskollärare och saknar fullgjord rektorsutbildning. Ändå får hon sköta skolledaruppgifterna hos moskén. Men vilken tjänst kom hon ifrån? Av dokumentet nedan framgår att hon arbetat på den invandrartäta kommunala låg- och mellanstadieskolan Högaholmsskolan i Malmö 1999:


"Utdrag av referens: Högaholmsskolan i Malmö

Vi har arbetat med Sylvia Laserows förebyggande material under våren –99.

Anledningen till att vi ”nappade” på materialet var att det var lättfattligt och väl strukturerat.

Vi är nöjda med upplägget av hela materialet och det har varit lätt att genomföra lektionerna. Sylvia skriver på ett enkelt och konkret sätt.

Som pedagog behöver man inte ”översätta” till barnen utan kan använda materialet rakt upp och ner som det är. Det spar tid och tid har vi ont om. Vi och barnen har fått många glada skrattupplevelser och delat många tankar. Det känns verkligen att barnen har mognat känslomässigt under den här tiden.

Maria Hansson, Anna Magnusson, Ann-Louise Wallner, Caroline Jönsson, Maria Elanar Nelly Sidnor, Catarina Samofill, Lisa Hansson m fl.

Högaholmsskolan i Malmö"


Källa:


Inga kommentarer: