2010-10-11

Så mycket får Skånes muslimska friskolor i bidrag


Beviljade belopp i statsbidrag från Skolverket för april månad 2010 till Skånes muslimska friskolor:

Malmö:

Ögårdsskolan 285 400 kronor

Al-Salamahskolan 264 600 kronor

Malmö Friskola 186 800 kronor


Helsingborg:

Al-Maarif tvåspråksskola 163 700 kronor


Källa, Skolverkets lista över alla Sveriges friskolor april 2010:

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/23/37/Beviljade%20statsbidrag%20april%202010.xls


Inga kommentarer: