2010-10-21

Bloggen Muslimska Friskolan akademisk frågaFör andra året i rad ingår bloggen Muslimska Friskolan i akademiska studier vid Lunds universitet. Det är en internetkurs på distans där studenterna bland annat analyserar islamkritiska bloggar. De senaste dagarna har studenterna hänvisats till bloggen Muslimska Friskolan för att studera bloggposterna. Av någon anledning kräver kursen inloggning, så att utomstående inte kan ta del av frågorna eller vilka bloggar som studeras.


Feedjit fångade idag torsdag 21 oktober 2010 en av studenterna som går internetkursen, vilken länkar till bloggen Muslimska Friskolan:

"Karlskrona, Blekinge Lan arrived from lund.hemsida.eu on "Muslimska friskolan".

19:03:29 -- 14 minutes ago"

Källa:


lund.hemsida.eu anländer från Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) i Lund http://www.teol.lu.se/

Avataren som visar hemsidan är CTR:

Här är internetkursen som kräver inloggning:
ISL D01 (Islam i dagens samhälle) (Nytt fönster)

Källa:


Nätkurser
ISL D01 Islam i dagens samhälle, 15 hp (Internetkurs)
Kursplan (PDF - Nytt fönster)
Litteratur (PDF - Nytt fönster)

Källa:


Kursplan:

Kursinnehåll

"Den andra delen fokuserar på synen på muslimer och
islam. Här diskuteras s.k. islamofobi men också relationen mellan
olika myndigheter och muslimska organisationer."

Undervisning och examination

"Kursen ges till största delen som nätbaserad distanskurs. I kursen
används interaktiv informationsteknologi. Det förutsätts att den
studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med
nätuppkoppling."

Källa:


Litteraturlista:

"Elektroniskt kursmaterial
Internetsidor (motsvarande 150 s) förberedelsematerial till uppgifter, seminarier och uppsatser."

Källa:


Schema
ISL D01 höstterminen 2010 med kursansvarige islamologen Jonas Otterbeck:
I
I
Läs här om vad kursen innehåller, då den även hölls vid samma tid i fjol 2009. Då avslöjades att även sverigedemokraten Kent Ekeroths blogg studerades. Kent Ekeroth är idag utrikespolitisk talesman för SD i riksdagen:


Inga kommentarer: