2010-10-15

Kävlinge församling vill starta friskola


" – Det finns en ansökan från Kävlinge församling att starta en friskola. Om den går igenom blir behovet ännu mindre."


Källa, Skånska Dagbladet fredag 15 oktober 2010:


Kyrkomötet har uppmanat Svenska kyrkan att tjäna pengar och nå ut med sin förkunnelse genom att starta friskolor. Därför kommer allt fler församlingar runt Sverige att följa uppmaningen och starta religiösa friskolor. Det kommer att leda till ytterligare nedläggningar av kommunala skolor. Återstår att se om församlingars kristna friskolor kommer att sköta sig bättre än muslimska friskolor. Eftersom kyrkorådet är öppna med att kristna församlingars friskolor ska tjäna pengar, finns bara vägen att ta ut vinster på elevernas och undervisningens bekostnad.
Enklare förklarat, kyrkliga församlingar kan hur man anordnar konfirmationsundervisning. Skolundervisning i vanliga ämnen kan kyrkliga församlingar inget alls om. Varför ska någon då anförtro dem att utföra skolundervisning?


Inga kommentarer: