2010-10-15

Ögårdsskolans vänskola i Skurup


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö drivs av Islamic Centers församling. Ögårdsskolans mellanstadielärare Carl-Johan Kamf har tagit sin egen syster mellanstadieläraren Helene Kamf och hennes klass på Mariaskolan i Skurup som vänskola:


"Mellanstadieelever från Mariaskolan i Skurup och Ögårdsskolan i Malmö är på läger. Tillsammans."

"I drygt två år har eleverna brevväxlat med varandra. Idén föddes efter att syskonen och lärarna Helene Kamf och Carl-Johan Kamf pratat om hur nyttigt det är för elever att lära sig om olika kulturer."

"Eleverna från Skurup får möta andra kulturer, säger Helene Kamf. Carl-Johan Kamf håller med och berättar att hans elever på Ögårdsskolan inte träffar så många svenska ungdomar annars."

" – Vi ska också visa vårt hemlands flagga, så jag ska visa Iraks och lite foton därifrån, berättar hon."


Källa, Ystads Allehanda 10 maj 2006:


Elev i slöja från Ögårdsskolan paddlar kanot. Lägg märke till att bilden i Ystads Allehandas artikel ägs av Sydsvenskan:


Inga kommentarer: