2010-10-07

Muslimska elever mobbar norsk elev


Möt eleven Elias som är 8 år. Han berättar i norsk TV hur han mobbas av muslimska elever. På Elias skola i Oslo har 97 % av eleverna invandrarbakgrund. De elaka muslimska eleverna mobbar Elias för att han är kristen och äter gris. Elias får inte vara med och leka för de muslimska eleverna. De muslimska eleverna säger till Elias att han kommer till helvetet för att han äter fläsk. Elias förklarar att det har de muslimska eleverna läst. Lärare berättar att elever på skolan mobbas för att de inte är muslimer:

Del 1:

Del 2:


Inga kommentarer: