2010-10-14

Islands polis förhörde islamist om mosképlaner


Polisen på Island har förhört islamister om deras mosképlaner efter köpet av Ýmishúsið:

"onsdagen den 13:e oktober 2010

Muslimer i konflikt om moskébygge i Reykjavík

Utländska investerare har köpt Ýmishúsið vid Skógahlíð i Reykjavík för att skapa en moské och ett kulturcentrum. Men trossamfundet Félag Múslima á Íslandis ledare Salmann Tamimi vill inte ha med köparna att göra och har tipsat polisen om dem eftersom han anser att de är extremister."

Salmann Tamimi varnar för att Ýmishúsið kan bli ett centrum för extremistiska krafter, och befarar att det budskap som kommer att spridas i moskén kommer att gå ut på konfrontation i stället för samförstånd med andra troende, rapporterar Vísir.

"Om vi ska ha en moské ska den byggas efter isländska förutsättningar", säger Salmann Tamimi till Vísir.

Karim Askari, talesperson för investerargruppen, säger att han varit hos polisen, men att han där förklarat att församlingens avsikter är fredliga. Han berättar vidare att syftet är att följa de lagar och regler som finns, och tillbakavisar Salmann Tamimis påståenden om att han blivit utesluten ur Félag Múslima á Íslandi.

Salmann Tamimi är dock inte nöjd med det svaret. Han befarar enligt Vísir att investerarna - oavsett utövarnas avsikter - kan ta kontroll över moskén och styra den i en mer fundamentalistisk inriktning:

"Vi kände då att de här männen främjade alla sorters extremism i samband med människors tro och nationalitet. Vi kände att de ville skilja sig från vår riktning som påbjuder att allt ska ske enligt isländska traditioner och regler. Det här är inte ett arabiskt samfund, inte pakistanskt eller afghanskt eller palestinskt. Jag anser inte att det kan komma på fråga att Félag Múslima á Íslandi skulle vara någon filial till något annat land."


Källa, Islandsbloggen samt Visir onsdag 13 oktober 2010:
Här kan du läsa mer om mosképlanerna:


Inga kommentarer: