2010-10-30

Moské med minaret döljs som bönerum


"Det är fortfarande aktuellt med en moské vid Idrottsparken. Men den nämns inte, ännu så länge, som sådan i de kommunala handlingarna.

Stadsplaneringsnämnden har tidigare godkänt att Bosnisk Islamska Församlingen i Norrköping föreslås få köpa mark mellan konstgräset på Nya Parken och Skarphagsleden. I planerna ingår bönerum och en samlingslokal. Och ett tillstånd om att få uppföra en minaret.

Känsligt?

En ny detaljplan håller för närvarande på att tas fram, men just ordet moské sägs inte rakt ut i de kommunala handlingarna."

"Men den närmaste grannen, Parken Event & Arena, idrottsparksbolaget som ägs av IFK Norrköping och som i sin tur äger konstgräset, är inte tillfrågad om vad de tycker om en moské."


Källa, Norrköpings Tidningar lördag 30 oktober 2010:"Även i Linköping har ett moskébygge i princip fått klartecken av kommunen.

Stadsplaneringsnämnden i Norrköping har tidigare godkänt att Bosniska islamska församlingen i Norrköping föreslås få köpa mark intill Nya Parken. Men få känner till planerna"

"I planerna i Norrköping nämns bygget av en minaret"


Källa, Sveriges Radio P4 Östergötland lördag 30 oktober 2010:Hur kan en minaret byggas utan att byggnaden bredvid kallas moské? Läs hur falska muslimer döper moskén till bönerum för att få igenom sina planer:Muslimskt bönerum är en moské enligt Utbildningsradion:

"1Bönerummet
Detta är den egentliga moskén, även om man till vardags benämner hela byggnaden som moské. Här inne finns exempelvis Qiblaväggen, Mihrab och Mimbar. Golvet i bönerummet är ofta täckt av fina mattor eller av en heltäckningsmatta.

2Minareten
Varje moské har en minaret. Detta är ett högt torn, antingen sammanbyggt med moskén eller fristående. Då det är dags för bön går mu'adhdhin upp i minareten för att genomföra adhan, böneutroppet. Ursprungligen saknade moskéerna minaret, då genomfördes adhan på lämpligt ställe där det hördes tydligt."
I
Illustrerande bild:
I
Källa:

Inga kommentarer: