2010-10-06

Ingen kvinnojour om hedersvåld på muslimska friskolor


Kvinnojournen i Höganäs har bjudit in sig till alla skolor i Skåne. Vanliga skolor har tackat ja. Men ingen muslimsk friskola vill ha besök och tal om jämställdhet och allas lika värde:


"Kvinnojouren i Höganäs kommer under året att genomföra ett unikt projekt i många av Skånes skolor."

"temadagarna som våld i nära relationer, våld och förtryck i hederns namn, tonårsförhållanden, språkbruk, självkänsla och ätstörningar."

"också ett tema som handlar om hbt, det vill säga om homosexuella, bisexuella och transpersoner."

"Alla skolor har fått ett brev om temadagen"

Projektet håller på i ett år och många skolor i Skåne har alltså visat sitt intresse."

"Jag hoppas också att religiösa friskolor har öppenheten att bjuda in oss, säger Cecilia Nilsson."


Källa, Helsingborgs Dagblad onsdag 6 oktober 2010:


"Cecilia Nilsson noterar också att förföljelsen av både kvinnor och män också kommer från olika religiösa grupper.

– Det kan handla om homosexuella flickor och pojkar som går på religöst inriktade friskolor som behöver vår hjälp."
I
Källa, Helsingborgs Dagblad onsdag 6 oktober 2010:

Inga kommentarer: