2010-10-09

Islamic Centers elever återförs till Rosengård


"Ilmar Reepalu (S) vill genomföra en stor omorganisation av Malmö stad. Tanken är att de tio stadsdelarna ska bli fem."


Limhamn-Bunkeflo slås ihop med Hyllie.

Rosengård slås ihop med Husie.

Södra innerstaden slås ihop med Västra innerstaden.

Fosie slås ihop med Oxie.

Centrum slås ihop med Kirseberg.


"Häromåret fick elever från Kroksbäcksskolan i Hyllie gå på Linnéskolan i Limhamn.

– Med sammanslagna stadsdelar kanske man hade kunnat permantentera utbytet med Linnéskolan, säger Freddie Åkerblom.

Men Husies stadsdelsordförande Anders Ardmar (S), som även han lämnar sin post vid årsskiftet, tror inte på idén för Husies del.

– Min uppfattning är att Husie ska vara kvar som egen stadsdel. Vi har genom åren jobbat fram en Husieidentitet, och vi har fått ett homogent, fint område.

Anders Ardmar säger att det redan finns ett bra samarbete mellan Husie och grannstadsdelen Rosengård:

– Vi har 200 Rosengårdsbarn i Husies skolor."


Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan lördag 9 oktober 2010:


I Husie stadsdel finns idag de två muslimska friskolorna Al-Salamahskolan från samt Ögårdsskolan vid Islamic Centers stora moské. Många av dessa barn bussas från Rosengård där de bor.


Noterbart är socialdemokraten Anders Ardmar som inte vill förstöra sitt homogena svenskdominerade Husie med det heterogena mångkulturella Rosengårds invånare.

Inga kommentarer: