2010-10-31

Vad hände när Islamic Center brann?


Läs hos bloggen Spydpigen hur diskussionerna om försäkringsbedrägeri retade upp medelsvensson. Här är berättelsen om Islamic Centers moskébedrägeri:

I
Bloggen Jihad i Malmös version av moskébränderna:
I
Bloggen Muslimska Friskolans version av moskébränder:

Inga kommentarer: