2010-10-14

Kristendomen dränks av islam på muslimska friskolor


Kristendomen får ingen särställning på muslimska friskolor. Extratimmarna i islam innebär att eleverna får flera gånger mer undervisning om islam än kristendom. Kristendom framstår inte alls som något kulturarv som skolminister Björklund vill. De muslimska eleverna får islam som sitt kulturarv, medan kristendomen blir sekundär:


"Ismail Abuhelal, rektor på Växjö Islamiska skola, har förståelse för att regeringen kör över Skolverket och behåller kristendomens särställning.

-Jag kan förstå att kristendomen ska ha en större roll i den svenska skolan. Jag tycker att det är bra eftersom de flesta i det här landet är kristna, säger han.

- Jag tror att Jan Björklund är ute efter en mer kristen uppfostran i skolan, mer disciplin. Det betyder inte en mer auktoritär skola.

Växjö Islamiska skola är en friskola som profilerar sig som en grundskola med kulturell mångfald och neutrala islamiska traditioner. Det innebär att de är skyldiga att följa samma kursplan som övriga skolor men erbjuder samtidigt ökad undervisning i Islam och islamiska traditioner.

I stället för att prata om huruvida samtliga religioner ska ges samma utrymme i kursplanen, anser Ismail Abuhelal att religionen över lag ska ha en större plats i undervisningen.

-Jag tror att det behövs mer religionsundervisning i svenska skolor. Det finns en rädsla för att religionen skulle inkräkta på friheten. Här, på vår skola, ger vi information om de andra religionerna så att eleverna själva kan göra ett val."


Källa, Smålandsposten tisdag 12 oktober 2010:


Inga kommentarer: