2007-12-31

Islamic Center, SÄPO och islamisterMedborgare för samexistens är en förening från Malmö som vill arbeta för fred mellan olika religiösa grupper. Föreningen identifierar hur rektorn för den muslimska friskolan Ögårdsskolan Bejzat Becirov fått se sin skola och moské brandhärjas av islamistiska grupper som SÄPO stoppats att ingripa mot:


"Däremot ska dörren självklart hållas öppen för vanliga muslimer som vill integreras i Malmö och hyllar samexistens. Men de måste känna vårt stöd. Islamic Centers Bejzat Becirov är en av många muslimer som känner sig sviken av Malmö. Han är idag en närmast knäckt man efter alla konfrontationer med fundamentalistiska islamistiska rörelser. Två gånger har hans livsverk satts i brand. Indicier finns om att det var en intern muslimsk uppgörelse, likt den som dagligen drabbar Irak mellan sunni och shia muslimer.

Under lång tid har ansvariga politiker, polisen såväl som SÄPO haft vetskap om muslimska terrororganisationers verksamhet i Malmö. De känner till var dess anhängare samlas. SÄPO känner också till var och hur de leverar insamlade pengar till islamistiska konflikthärdar runt om i världen.

Men de får inte ingripa på grund av direktiv från Utrikesdepartementet. Den socialdemokratiska regeringen vill inte att polisen och SÄPO stör den muslimska idyllen i Malmö."


Källa, Medborgare för samexistens:


Inga kommentarer: