2009-03-31

Försvarshögskolan ska interndiskutera svaret till JO


Idag fick bloggen Muslimska Friskolan ett samtal med Försvarshögskolans vicerektor brigadgeneral Bengt Axelsson:Bakgrunden är avslöjandet om fiffel med förstörandet av källmaterialet till Rosengårdsrapporten som Försvarshögskolan författade på uppdrag åt regeringen:Vicerektor Bengt Axelsson fick 29 januari 2009 en kopia på islamologen Leif Stenbergs begäran om att få ut källmaterialet till Rosengårdsrapporten från Försvarshögskolan:


"Från: Leif Stenberg <leif.stenberg@cme.lu.se>

Datum: to 29 jan 2009 10.49.24 GMT+01:00

Vicerektor Axelsson fick sent samma eftermiddag 29/1 2009 en kopia av Lars Nicanders svar till Leif Stenberg:


"Från: Nicander Lars <Lars.Nicander@fhs.se>

Datum: to 29 jan 2009 16.52.28 GMT+01:00

Till: Leif Stenberg <Leif.Stenberg@cme.lu.se>

Kopia: - Expeditionen FHS - <exp@fhs.se>, mats.ericsson@fhs.se, Larsson Gerry <Gerry.Larsson@fhs.se>, Axelsson Bengt <bengt.axelsson@fhs.se>, Dos Santos Josefine <josefine.dossantos@fhs.se>, Ranstorp Magnus <Magnus.Ranstorp@fhs.se>, Broms Susanna <susanna.broms@fhs.se"Vicerektor Axelsson bekräftar att han fått kopior på mejlkonversationen om begärt och förstört källmaterial. Han berättar för bloggen Muslimska Friskolan att beslutsordningen på Försvarshögskolan är sådan att det inte var hans uppgift att svara på Stenbergs mejl eller efterforska om källmaterialet. Det betyder att han aldrig fick reda på vem som förstörde källmaterialet eller när det skedde, eftersom han aldrig satte sig in i frågan.Dock säger sig Axelsson förstå allvaret i att Försvarshögskolan ger olika svar som omöjligt kan stämma ihop när de nu får frågor om källmaterialet i samband med JOs utredning. Axelsson som är en hyvens man tar till sig tipset från bloggen Muslimska Friskolan att Försvarshögskolan löser de obesvarade och motstridiga uppgifterna innan svaret sänds till JO 5 maj 2009. Speciellt vill han gärna hjälpa Försvarshögskolans rektor Mats Ericson som officiellt ska svara på JOs förfrågan.Det gäller att medarbetarna på Försvarshögskolan lämnar korrekta uppgifter till rektorn om han ska sätta sin signatur under svaret utan att råka illa ut om det kryper fram att uppgifterna är felaktiga eller åtalbara. Vicerktor Bengt Axelsson ska därför ta upp frågan med rektor Mats Ericson så att denne inte råkar illa ut. Det torde betyda att Försvarshögskolans ledning tar en runda och förhör sig med medarbetarna så att de talar sanning, vilket inte är fallet i dagsläget.Alternativet är att Försvarshögskolan delegerar uppgiften att svara JO till någon ansvarig chef. Nicander lämnar motstridiga uppgifter, så han torda vara utesluten.Då återstår juristen Susanna Broms. Hon är ganska ny som jurist på Försvarshögskolan och kommer från det mer förtroendeingivande Kungliga biblioteket, som inte sysslar med fiffel:Susanna Broms har dock redan hunnit med ett annat knivigt ärende som jurist på Försvarshögskolan. Det gällde den före detta riksdagsmannen Juan Fonseca som fick ta emot hotmejl från Försvarshögskolans datorer 2008:Redan 30 januari 2009 stod det klart för rektor Mats Ericson vid Försvarshögskolan att förstörandet av källmaterialet omgärdades av obesvarade frågor och oklarheter om det var lagligt. Rektorn undvek att svara på på radioreporterns frågor genom att hävda att han inte hade någon uppfattning i frågan, eftersom forskarna som förstört källmaterialet satt i ett flygplan över Australien och inte gick att nå:"Det är omöjligt att granska den kritiserade rapporten från Försvarshögskolan om religös extremism i Rosengård i Malmö eftersom underlaget har förstörts.

Det svaret fick forskare i Lund när de ville titta på den. Leif Stenberg jobbar på Centrum för Mellanösternstudier i Lund.

- Vi fick svaret att bakgrundsmaterialet förstörts eftersom det var ett sätt man arbetade på, på den enhet på Försvarshögskolan som gjort rapporten.


Rektorn på Försvarshögskolan Mats Ericsson är osäker på om det gjort fel.

- Jag har inte pratat med forskarna, de sitter på ett flygplan över Australien."


Källa, Sveriges Radio P3 30 januari 2009:


Lyssna till rektor Mats Ericson förklaring i radioinslaget:Av mejlkonversationen längre upp i denna bloggpost framgår emellertid att rektor Mats Ericson dagen innan, 29 januari 2009, både fått begäran om källmaterialet och läst svaret från Nicander. Så rektorns berörda medarbetare gick visst att nå för rektorn när frågan var aktuell dagen innan han intervjuades i radion 30/1 2009.Första utomstående blogg har idag börjat intressera sig för att Försvarshögskolan ljuger om det förstörda källmaterialet. Det är bloggen Missional Experiences som 31 mars 2009 länkar några läsbara bloggposter:Källa:Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni var den som beställde Rosengårdsrapporten. Ärendet handlades hos demokratienheten på departementet. Ställföreträdande enhetschef där är Katarina Sundberg som nås på telefon 08-405 21 08.Bloggen når idag 31 mars 2009 Katarina Sundberg. Hon minns att Försvarshögskolan först hade en version av Rosengårdsrapporten som departementet fick ta del av som inte var helt färdig. Försvarshögskolan föredrog rapportens slutsatser för departementet. När rapporten var helt färdig för publicering hölls också presskonferensen samma dag 28 januari 2009.Ingen diskuterade källorna med departementet vad hon minns och inte heller hur de skulle förstöras eller hade förstörts. Sundberg säger korrekt att departementet inte lägger sig i Försvarshögskolans källhantering. På frågan om rapportens trovärdighet som departementet och regeringen ska använda påverkas av fiffel med källdestrueringen, svarar hon att hon inte har någon uppfattning. Bloggen Muslimska Friskolan uppmanar henne att diskutera med minister Sabuni hur de ska ställa sig om fifflet med rapportens källmaterial bekräftas.På Integrations- och jämställdhetsdepartementet berättar idag 31 mars 2009 en anställd för bloggen Muslimska Friskolan om departementets besök på bloggen. Han säger att bloggposten:


31 mars 2009 hamnat i departementets intranät benämnt:


Där kan medarbetare internt se vad en digital agent läser av för träffar om departementet eller minister Nyamko Sabuni. Just idag 31/3 2009 hamnade bloggposten om hur Försvarshögskolan ljuger om källmaterialet i kategorin senaste nyheter. Intranätet kan inte nås från datorer utanför regeringskansliet och departementet. Men en hel del medarbetare internt fann bloggposten intressant och läste den.Utifrån kan emellertid besökare till bloggen Muslimska Friskolan via Sitemeter se intresset från departementet. Träffarna i Sitemeter visas nedan. Besöken från departementet på bloggen gjordes innan bloggen fick tala med någon där. En besökare från departementet läste bloggen Muslimska Friskolan i 40 minuter idag:Visit Detail
Visit 192,694
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
City: Stockholm
Time of Visit: Mar 31 2009 11:37:13 am


Visit 192,708
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
Time of Visit: Mar 31 2009 11:59:26 am
Last Page View: Mar 31 2009 12:39:44 pm
Visit Length: 40 minutes 18 seconds
Page Views: 4
Visit Entry Page:Visit 192,787
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
Time of Visit: Mar 31 2009 2:38:50 pm
Last Page View: Mar 31 2009 2:49:21 pm
Visit Length: 10 minutes 31 seconds
Page Views: 3
Referring URL: -

Visit Entry Page:
http://www.muslimskafriskolan.blogspot.com/

Out Click:
live.feedjit.com


Visit 192,794
Domain Name: tdcsong.se ? (Sweden)
IP Address: 62.95.69.# (Regeringskansliet)
Time of Visit: Mar 31 2009 2:55:49 pm
Last Page View: Mar 31 2009 3:02:23 pm
Visit Length: 6 minutes 34 seconds
Page Views: 2
Referring URL: -

Visit Entry Page:
http://www.muslimskafriskolan.blogspot.com/


Out Click:
Watch in Real-Time


Inga kommentarer: