2008-06-05

3 muslimska förskolor fortsätter få miljonbidragStockholms utbildningsförvaltning har dragit in tillstånden för tre muslimska förskolor som ändå fortsätter få miljonbidrag:

"– De flesta av Stockholms 400 enskilda förskolor sköter sig väldigt bra, men det gäller att plocka bort de ruttna äpplena ur korgen, säger skolborgarrådet Lotta Edholm.

Stan har för närvarande dragit in tillstånden för tre av stans 400 förskoleföretag, men indragningarna är överklagade och ligger ännu i länsrätten för prövning."

Källa, Svenska Dagbladet torsdag 5 juni 2008:


De tre ruttna äpplena till förskolor som det talas om är samtliga muslimska:

"Utbildningsnämnden har tidigare beslutat att återkalla tillstånden för följande tre förskolor;
Svenska interkulturella förskolan (beslut 28 september 2007)
Bismilahi förskola AB (beslut 13 mars 2008)
Amaana ekonomisk förening (beslut 28 april 2008 )"

Källa, pressmeddelande från socialdemokraterna i Stockholms stad onsdag 4 juni 2008:
"I dag tvingas staden betala ut 2,4 miljoner i månaden till tre förskolor trots att deras tillstånd dragits in."

"Visar personalen brister i kompetensen vad gäller "styrdokument, värdegrund och svenska språket" ska det med andra ord ses som ett missförhållande. Detta ska kontrolleras genom både planerad och oaviserad tillsyn.

De förskolor fått tillstånden indragna ligger alla kring Järvafältet och det är personer med utländsk bakgrund som stått för verksamheten. I åtminstone två av fallen har företrädarna hävdat att man inte förstått vilka regeler som gäller. Behöver staden satsa mer på att stötta personer med utländsk bakgrund som vill driva förskolor?"

Källa, Dagens Nyheter onsdag 4 juni 2008:


Inga kommentarer: