2008-06-29

Könsstympning i muslimsk friskolaGunnareds stadsdel i Göteborg har en representant mot könsstympning i den muslimska friskolan i Gårdsten:


"Med syfte att utveckla och samordna arbetet mot könsstympning i Gunnared finns en arbetsgrupp med representanter från Individ –och familjeomsorgen, skolan, barnomsorgen, barnavårdscentralerna, barnmorskemottagningen, den muslimska friskolan i Gårdsten och från Hälsodisken inom storstadssatsningen i Gårdsten."


Källa, Göteborgs stad om brottsförebyggande:

Den muslimska friskolan i Gårdsten heter Römosseskolan och har alltså en representant mot könsstympning. Hemsida för Römosseskolan:


Varför har inte Rosengård utsett någon representant mot könsstympning i någon av Malmös tre muslimska friskolor Ögårdsskolan, Al-Salamahskolan eller Malmö friskola? Eller varför finns det inte någon representant alls mot könsstympning i någon annan muslimsk friskola i hela Sverige? Det kan väl inte vara så att enbart elever från den muslimska friskolan Römosseskolan i Gårdsten riskerar könsstympning?


SVT visade i stället i olika program, att i flera muslimska friskolor i Sverige såg skolledningen och imamer mellan fingrarna om föräldrarna ville låta könsstympa sina barn på sommarlovet:

Ett exempel från SVTs Dokument Inifrån:


Inga kommentarer: