2008-06-12

Svenska lärare rädda för muslimerI onsdags 11 juni hade de flesta kommunala skolor avslutning. En präst i svenska kyrkan fick då frågan hur muslimska elever och deras muslimska föräldrar ställde sig till skolavslutningar i kyrkan.


Prästen svarade att varken de muslimska föräldrarna eller deras barn verkar ha något emot att delta i traditionen med skolavslutning med präst i svenska kyrkan. Prästen menade att det bara var de svenska lärarna som var fega och trodde att de gjorde muslimska elever och deras föräldrar en tjänst när de föreslår att skolavlutningarna ska hållas utanför kyrkan. Prästen sa att de svenska lärarna var rädda för vad muslimer annars skulle tycka.
I
I
I Karlskrona är det tydligen full fart på moskén som även tar emot skolelever enligt Blekinge läns tidning, refererat av TT fredag 13 juni 2008. Där ska byggas moské i idrottshallen:
I
"– Dessutom har vi många aktiviteter för barn och unga. Nu ska vi diskutera detta i styrelsen och börja samla ihop pengar för att kunna köpa fastigheten, säger Abboud Sleiman."
I
I
I
I
Föreningen Islamska kulturföreningen i Karlskrona och det muslimtätaste högstadiet i Karlskrona berättar för bloggen Muslimska friskolan att de har nära samarbete med studiebesök för högstadieeleverna i lokalerna. Skolans rektor är mycket misstänksam när samarbetet kommer på tal.

Inga kommentarer: