2008-06-21

Advokat kopplas in mot Islamic CenterEtt nytt ärende har seglat upp och drabbar Islamic Center som driver friskola och moskén i Malmö. Det gäller en lärare som fått gå från den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Personen är en sympatisk, ärlig lärare som aldrig varit rädd för att säga sin mening och inte går bakom ryggen på någon. Alltid sa läraren sin mening öppet på personalmötena och morgonsamlingarna så att alla kunde höra lärarens åsikt. Åsikterna var alltid sakliga och relevanta. Läraren var i sin tjänst väldigt lugn, omtyckt av eleverna och rättvis.


Först anställdes läraren på Ögårdsskolan som träslöjdslärare. Därefter avancerade läraren till klasslärare. Då var läraren stor favorit hos skolledningen. Skolledningen gav läraren tidsmässiga privilegier så att läraren sällan behövde vara med på personalmöten och kunde gå hem tidigare på fredagar. Sedan kom läraren i onåd hos skolledningen. Bland annat hade läraren ifrågasatt biträdande rektor. Skolledaren hade under en längre tid retat sig på läraren. På sitt vanliga vis hade skolledaren gnällt om läraren till andra i personalen.


Nu har skolledningen sagt upp läraren med hänvisning till arbetsbrist. Skolledningen menar att elevantalet minskat. Det är inte sant. Men det är det enda vis skolledaren vet att agera för att bli av med personer som anses vara besvärliga för skolledningen. Det andra alternativet i Lagen om Anställningsskydd handlar om personliga skäl. Då måste man bevisa att en person är inkompetent eller gravt olämplig. Skolledaren hade säkert gärna sett att personliga skäl inkluderade de man retar sig på. Men det är inte skäl nog för uppsägning.


Flera gånger tidigare har skolledningen använt uppsägning på grund av arbetsbrist. En gång sades en Ma/NO-lärare upp med motiveringen arbetsbrist. Men det rådde ingen arbetsbrist. Det visade sig att den behörige läraren ersattes av en lärare som inte är behörig, men som är dotter till en av rektorns vänner. En annan lärare som anmälde skolans misshandlande busschaufför och pappan som misshandlade sina barn på Ögårdsskolan, sades också upp på grund av arbetsbrist. Den misshandlande pappan däremot fick efter fängelsevistelse återvända och praktisera på Ögårdsskolan och vid moskénIslamic Center. Det finns två fall till.


Skolledaren har små insikter i LAS. I stället är det skolledarens sambo som vägleder och skriver dokumenten. I samtliga fall när rektorn eller biträdande rektor felaktigt sagt upp personal på grund av arbetsbrist har det slutat i förhandlingar med facket med förlikning som avslut.


Nu har den senast uppsagde läraren vid sommarlovet 2008 anlitat en advokat. Läraren kräver avgångsvederlag och skadestånd. Bakgrunden är densamma som vid tidigare fall. Skolledningen gillar inte en person och säger därför upp den. Då äventyras turordningsreglerna. Undantag från dessa turordningsregler kan göras. Men i denna lärares fall saknas det juridiska skäl såsom att läraren skulle ha varit mindre behörig eller inkompetent. Ögårdsskolan kommer därför att få backning av facket såsom tidigare. Uppskattningsvis kanske läraren därför kommer att erhålla cirka 150 000 kronor från Ögårdsskolan. Därtill lär komma det sedvanliga skadeståndet till facket om man brutit mot lagen.


Ögårdsskolan brukar hålla inne intjänad semesterersättning för personer som sägs upp eller tvingas sluta. Flera gånger har semesterersättningen inte alls betalats ut. Orsaken är ren okunskap hos de uppsagda som drabbats. Efter inblandning från facket har dessa i en del fall fått ut sin ersättning. Då har Ögårdsskolan/Islamic Center tvingats betala ut upplupna ersättningar på mellan 25 000 och 45 000 kronor för den anställde.


Nonchalansen mot LAS fortsätter år efter år. Varje år får minst en lärare försvinna efter felaktiga påståenden om arbetsbrist. De båda lärarfacken i Malmö suckar tungt när de hör Ögårdsskolan och dess skolledning nämnas.

Inga kommentarer: