2008-06-23

Islamic Center hos RotaryTidigare har bloggen Muslimska friskolan berättat hur den muslimska friskolan Ögårdsskolans biträdande rektor är medlem i Rotary. Ögårdsskolan tillhör Islamic Center vid moskén i Malmö. Biträdande rektor för Ögårdsskolan har även hållit föredrag om Islamic Center och Ögårdsskolan för rotarianer i Malmö.


Nu visar det sig att en annan person knuten till Islamic Center också hållit föredrag för Rotary. Konvertiten Emerick Adolfsson drev EU-projekt på Islamic Center. Till Rotary Lorensborg i Malmö blev han inbjuden att tala om kvinnans ställning i islam:


Onsdag 24 augusti 2005

"Lorensborg
Emerick Adolfsson: Kvinnans ställning i ett muslimskt samhälle."


Källa: Malmö rotaryklubbars gemensamma program:


I en tidningsartikel intervjuas Emerick Adolfssons fru, Sri Adolfsson. Hon är i reportaget hemmafru. Ingen av parets barn går i den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Det skulle vara intressant att höra vilken ställning som Emerick Adolfsson uttryckte för rotarianerna att kvinnan ska ha i det svenska muslimska samhället. Hemmafru, kanske? Varför är Rotary så intresserat av vad Islamic Centers medarbetare har att berätta?

Inga kommentarer: