2008-06-23

Badhus för muslimska skolflickorBadhuset i Nyköping måste ha speciella öppettider för att muslimska skolflickor ska få godkänt i ämnet idrott. Muslimer ska själva utanför skoltid, av personer som inte är behöriga lärare, kontrollera om flickorna klarar simningen:


"Kraven på slöja och heltäckande klädsel gör det svårt för många muslimska kvinnor att gå och simma i en simhall.

- Jag har talat med skolledare som ser det som ett problem att många muslimska kvinnor inte deltar i simundervisningen i skolan och inte får lära sig att simma, säger Erik Kaill, verksamhetsansvarig på kultur- och fritidsnämnden i Nyköping.

De muslimska tjejer som inte deltar i simundervisningen i skolan riskerar att få underkänt betyg i idrott, eftersom simundervisningen är obligatorisk. Nu har kommunen blivit tillfrågad av tre muslimska föreningar att anordna tjejkvällar på Hjortensbergsbadet i höst. Tanken är att en siminstruktör ska finnas på plats och att de flickor som deltar i simundervisningen ska få tillgodoräkna sig undervisningen och ha möjlighet att få godkänt betyg i skolans idrott."


Källa, Södermanlands Nyheter söndag 22 juni 2008:


Inga kommentarer: