2008-06-11

Springdag vid moskénDen muslimska friskolan Ögårdsskolan har haft springdag vid moskén i Malmö. Så här stod det i informationen som gick ut till föräldrar i veckobrevet i förväg:

"Idag ska vi ha "springdag" på Ögårdsskolan. Barnen behöver ha med sig gymnastikkläder och skor som är lämpliga att springa i. Det är också bra att ha med en vattenflaska."


Först var det lågstadiets tur att springa i Ögårdsparken norr och öster om Islamic Center. Därefter mellanstadiets tur. Hur gick det?


De allra flesta eleverna hade ingen vattenflaska med sig. En majoritet av eleverna på mellanstadiet orkade inte springa sträckan. Hordvis med elever sågs gå stora sträckor i promenadtakt. Många av eleverna äter mycket godis och är överviktiga. Andra tränar eller sportar ingenting. Vissa elever löste situationen genom att fuska i loppet. De genade och upptäcktes av lärare som måst placeras ut som vakter längs hela banan för att eleverna brukar fuska.


Konditionen och resultaten är en katastrof för de flesta eleverna på Ögårdsskolan. Deras hälsa kommer att hindra dem att förbli friska i arbetslivet som vuxna eftersom de redan nu är på väg mot barndiabetes, slöhet och undanflykter där de fuskar hellre än rör sig. Det kommer att bli dyrt för hälsovårdens i framtiden.


En kraftigt överviktig tjej sprutade vatten med sin vattenflaska på en klasskamrat. Hennes lärare sa åt henne att sluta. Då gick hon direkt ifatt sin klasskamrat igen och sprutade ner henne med vatten en gång till mitt framför sin klassföreståndare och en lärare till.


Inga kommentarer: