2008-06-08

Olaglig rektor på Ögårdsskolan ?


Hösten 2007 gladde skolminister Jan Björklund hela skolsverige med sin nya lag. Från och med höstterminen 2008 skulle ingen få vara rektor för en svensk skola som inte genomgått rektorsutbildning. Den är 1 år lång. Vad blev det av detta?


Dussintals obehöriga rektorer fortsätter på sin post höstterminen 2008. Speciellt på friskolor och i synnerhet på muslimska friskolor. Den muslimska friskolan Ögårdsskolans rektor heter Bejzat Becirov. Han har passerat pensionsåldern för många år sedan. Han arbetar dessutom heltid som VD för moskén vid Islamic Center. Varför får han vara kvar som rektor för Ögårdsskolan höstterminen 2008? Till vem ska det rapporteras att han sitter kvar som obehörig rektor? Hur ser lagen ut? Är han obehörig eller blev det inget av lagen alls?


Likaså har Ögårdsskolan en biträdande rektor som sköter i stort sett alla rektorns uppgifter. Hon har gått en kortkurs till rektorsutbildning. Den är inte komplett och ger ingen behörighet. Alltså styrs Ögårdsskolan av två skolledare som ingen av dem har en godkänd ettårig rektorsutbildning. Varsågod Jan Björklund och förklara varför dessa två tillåts fortsätta! Eller är det meningen att skolans egna lärare ska anmäla sina skolledare till Skolverket för att de ska försvinna från rektorsposten med den lag som gäller när höstterminen 2008 startar?
Bloggen uppmanar alla som känner till Jan Björklunds och riksdagens nya lag om behöriga rektorer att anmäla så att den följs även på Ögårdsskolan och andra muslimska friskolor i Sverige som använder sig av obehöriga rektorer!

Inga kommentarer: