2008-06-18

Skolverket bevakar Ögårdsskolan genom bloggenSkolverket fortsätter att bevaka den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Den tillhör Islamic Center vid moskén i Malmö. Skolverket har för närvarande två anmälningar från flera av Ögårdsskolans lärare mot sin egen skola som pågående ärende. Nedan ett av de många besöken av Skolverket på bloggen Muslimska friskolan fångat av Sitemeter:


Visit Detail: Visit 47,736

Domain Name: skolverket.se ? (Sweden)
IP Address: 62.13.78.# (Skolverket)
ISP: Telenor AB
Location: Stockholm
Time of Visit: May 7 2008 11:16:20 am
Last Page View: May 7 2008 11:20:32 am
Visit Length: 4 minutes 12 seconds
Page Views: 9

Referring URL:
http://www.google.se/search?hl=sv&q=%C3%B6g%C3%A5rdsskolan&meta=

Search Engine: google.se
Search Words: ögårdsskolan

Out Click: Visa hela min profil:

Inga kommentarer: