2008-06-28

Ögårdsskolans ventilationVem kontrollerar så att den muslimska friskolan Ögårdsskolans ventilationssystem fungerar? Rätt som det är kan man upptäcka biträdande rektorns sambo gå runt och kontrollera ventilationssystemet på skolan. På vilket vis är han inblandad i det? Vad gör den mannen på skolan överhuvudtaget, vem betalar honom och varför? Uppenbart vistas han inte där på heltid utan får olika konsultuppdrag.


Skulle det verka normalt om biträdande rektors sambo dök upp i alla möjliga sammanhang på en kommunal skola med olika konsultuppdrag? Eftersom Ögårdsskolan vid moskén hos Islamic Center i Malmö drivs som en stiftelse, saknas insyn och de märkligaste företeelser med ekonomiska motiv får passera, eftersom stiftelsen vid Ögårdsskolan som anlitar sambon även äger skolan. På vilket vis blir biträdande rektor beroende av Ögårdsskolan och hur behandlas pedagogiska brister inför till exempel Skolverket, när hennes sambo är konsult och tjänar pengar på Ögårdsskolan?


Inga kommentarer: