2008-06-05

Tvingas till arabiska och muslimska ritualerDen muslimska friskolan Ögårdsskolan har islamologi som profil. Läraren i islamologi varnar andra lärare för att undervisa om sådant som inte stämmer överens med islam. Han säger så här till sina kolleger:

Eleverna går på Ögårdsskolan för att den är muslimsk. Därför får inga moment vara med i undervisningen som strider mot islam.


Vidare berättar han så här om sina egna metoder:
Eleverna på skolan måste lära sig arabiska. Därför sker hans undervisning på arabiska. Han menar att det är tvunget för att förstå Koranen. Enligt islamologiläraren kan Koranen endast förstås på arabiska. Det ställer till det för de av Ögårdsskolans elever som har bosniska eller somaliska som modersmål. Några enstaka elever har konvertiter till föräldrar och har enbart svenska som modersmål. Dessa tvingas av islamologiläraren att lära sig arabiska under islamologitimmarna, trots att de inte går på arabiska som hemspråksundervisning.


Islamologiläraren tvingar också in eleverna i konfessionell undervisning genom att eleverna tvingas lära sig och utföra muslimska ritualer inne i Islamic Centers moské som är sammanbyggd med skolan. Det sker under lektionstid. Islamologiläraren säger att skolbarnen måste lära sig dessa saker för att som moskébesökare veta hur man ska göra inne i moskén.


Vad tycker då eleverna om islamologi? De tycker att arabiskan är för svår och att det är tråkigt att tvingas börja varje islamologitimme med 20 minuters koranläsning på arabiska. De förstår inte allt. Så när solen lyser visade de islamologiläraren sitt missnöje genom att ta med fotbollen in i klassrummet och tvinga honom att gå med på att spela fotboll i Ögårdsparken. Där ser inte de andra lärarna att islamologilektionen helt enkelt skippades. Islamologiläraren var med, men eleverna sparkade fotboll i stället för att studera islamologi.


Inga kommentarer: