2008-06-17

Arabiskan tränger ut svenskan på RosengårdI gårdagens bloggpost berättades om hur arabiskan ska vara förstaspråk på Rosengård i vissa klasser ända upp till årskurs 5:Radio Malmöhus sände idag ett ännu värre reportage. Där berättas att en majoritet av klasserna på den kommunala Värner Rydénskolan i Rosengård nu är tvåspråkiga för första gången. Inte förrän i årskurs 6 förväntar man sig därför att skolbarnen kan tala svenska i stället för arabiska och inte förrän i årskurs 9 ska de nå målen i svenska. Vilken tur att skolminister Jan Björklund tvingar dessa klasser att visa upp omdömen i svenska redan från årskurs 1 nästa termin, så att bluffen avslöjas och det klart framgår att lärarna inte lärt barnen varken tala eller skriva på svenska. Dessutom kostnaderna för att ha en svensk och dessutom en arabisk lärare i klassrummet hela tiden:"04:37 tisdag 17 juni 2008

Tvåspråkiga klasser främjar integrationen

Till hösten kommer det för första gången vara fler tvåspråkiga klasser än ”vanliga” klasser på Värner Rydénskolan i Malmö som har barn från förskoleklass och upp till och med årskurs fem.


Målet för skolan är att barnen ska vara tvåspråkiga i årskurs 6 och på sikt att fler ska klara målen i årskurs 9.

– I det här området är barnen ändå isolerade från det svenska samhället och föräldrarna talar ofta inte svenska, säger språkpedagogen Hanna Jönsson som arbetar med svenska som andra språk på Värner RydénskolanRosengård i Malmö.

Med två språkiga klasser blir föräldrarna engagerade i sina barns skolgång, även de som inte talar och förstår svenska så bra.

– De förstår både det svenska samhället och de svenska skolsystemet bättre eftersom de får det berättat för sig på sitt eget språk och den täta kontakten med föräldrarna är en vinst som vi kanske inte hade räknat med, berättar Hanna Jönsson.

Samtidigt som läraren i klass 4A visar upp en liten bur med en fjäril i berättar hon på svenska om vad som har hänt med puppan, bredvid henne står klassens andra lärare, modersmålsläraren som efter ett tag tar över och berättar och ställer frågor på arabiska. När barnen svarar på arabiska slinker det med ett och annat ord på svenska. Och i takt med att barnen blir äldre tar svenskan över allt mer i undervisningen.

– De första åren var arabiskan det språk de lärde sig på. Tanken är att de ska vara helt tvåspråkiga i årskurs 6, säger Hanna Jönsson.

– Förstår jag inte på svenska talar min svenska fröken om för mig vad det står, kan hon inte förklara frågar jag min arabiska lärare, förklarar Mohamed Kuweik en av eleverna i klass 4A på Värner Rydénskolan."


Källa, Sveriges Radio P4 Malmö tisdag 17 juni 2008:


Inga kommentarer: