2008-06-12

Tandkostnader för muslimska förskolebarnMalmö högskola publicerar idag en studie som visar större kariesangrepp och således större kostnader för tandvården att åtgärda problemen för förskolebarn från Rosengård än övriga Sverige:


"Storstadsbarn som bor i invandrartäta områden med hög arbetslöshet, som stadsdelen Rosengård i Malmö, har betydligt sämre tandhälsa jämfört med andra barn i motsvarande ålder. Inger Wennhall fann i sin studie att 85 procent av treåringarna i Rosengård hade kariesskador. Motsvarande siffra för hela landet är cirka 30 procent. I ett försök att förbättra situationen startade Inger Wennhall i augusti 2000 ett förebyggande program för tvååringar i området. Programmet utformades samtidigt som en studie i samarbete med odontologiska fakulteten vid Malmö högskola."


Källa, Malmö högskolas nyheter torsdag 12 juni 2008:


Inga kommentarer: