2008-06-14

Länsstyrelsen ser över moskéns tillståndIdag 14/6 avslöjar VLT att Länsstyrelsen ska kontakta moskén i Västerås för att se över tillståndet för den koranskola som bedrivs. Koranskolan har anmälts av folkpartisten Roger Haddad:


"Vi i folkpartiet är väldigt tydliga i vår policy för hur frågor av denna karaktär skall hanteras. Om en folkpartist får reda på att det förekommer eller kan förekomma missförhållanden skall detta anmälas. Något annat vore otänkbart.

Länsstyrelsen har nu i sitt svar rekommenderat personalen att anmäla till kommunens socialtjänst. Länsstyrelsen kommer också att kontakta moskén för att se över tillståndet för den verksamhet man bedriver. Det är bra att vi nu fått vägledning i frågan.

Kritiken att man endast skall anmäla sådant man vet är en absolut sanning är som tidigare påpekats helt orimligt. Vi blir mycket ­oroliga om det är så att ­socialdemokraterna och vänsterpartisterna själva, likt en politisk polis som KGB i gamla Sovjet, tar sig för att utreda sannings­halten, och därmed också döma, i stället för att anmäla eventuella missförhållanden till rätt instans."


Källa, Västmanlands läns tidning lördag 14 juni 2008:


Inga kommentarer: