2008-06-25

Ögårdsskolan intervjuas om musik och högtiderLärarförbundet låter intervjua ett antal muslimska friskolor om deras syn på musikundervisning. Den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid moskén hos Islamic Center i Malmö citeras först. Övriga muslimska friskolor som intervjuas i artikeln är Al-Azharskolan i Bromma som citeras därnäst samt Al-Salamahskolan i Malmö.


"Ann-Louise Wallner, biträdande rektor Ögårdsskolan i Malmö

– Det finns en familj som inte tycker om när vi ska till konserthuset och deras barn följer inte med på konserter, men de deltar i skolans evenemang och alla barn är med i musikundervisningen i klasserna. Samma familj vänder sig emot att vi har jul- och påskpyssel. För sju år sedan när skolan startade ifrågasattes firandet av högtider, julpyssel och annat, men det har förändrats. Vi försöker förklara för föräldrarna varför vi gör olika saker."


Källa, Fotnoten, Lärarförbundets tidning för musik-, dans- och dramalärare 3 juni 2008:


Mycket märkligt att Ann-Louise Wallner får det att låta som om alla klasser på Ögårdsskolan har musikundervisning som det naturligaste i världen. Sanningen är att i vissa klasser på Ögårdsskolan kan det gå en hel termin utan att en enda musiktimme hålls. Det finns inte ens utlagt på schemat utan är utbytt mot ämnet bild.


Al-Azharskolan i Bromma kör man med konfessionell undervisning när man under musikundervisningen lär ut till småbarn vad som är haram enligt Koranen:


"– Vi lyssnar alltid på musiken som barnen tar med sig. Det har bara hänt två gånger att de tagit med sig något som inte passar, och de barn som förstår språket brukar reagera snabbt. De säger ”men fröken, det här är haram”, säger hon och spärrar upp ögonen.

När klassen reagerar starkt försöker hon att lugna ner dem och avdramatisera det hela. Så att eleven som tog med sig sin musik inte ska behöva förklara eller ursäkta sig inför de andra, säga ”jag visste inte, jag har lånat cd:n”.

– Jag brukar förklara på ett snällt sätt varför man som muslim inte borde lyssna på musiken. Eftersom jag också är religionslärare på skolan har barnen förtroende för mig. Jag brukar kunna övertyga dem."

Inga kommentarer: