2008-06-29

Muslimsk friskoleforskningVid Örebro universitet ska hållas ett seminarium med forskaren Åsa Aretun som skrev sin avhandling om den muslimska friskolan Dar Al Uloum i Linköping. Själv har hon aldrig velat avslöja att avhandlingen rörde den muslimska friskolan:Information om seminariet:

"14 oktober 2008 kl. 13.00-15.00

Children's cultural rights. A critical examination

Åsa Aretun från Tema Barn Linköpings universitet
Plats: Teknikhuset sal T215, Örebro universitet

Anmälan: Seminariet är gratis men anmäl dig senast 8 oktober till info@barnrattsakademin.se

Åsa Aretun, socialantropolog och forskarassistent på Tema Barn, Linköpings universitet. Åsa disputerade 2007 på avhandlingen "Barns 'växa vilt' och vuxnas vilja att forma: Formell och informell socialisation i en muslimsk skola". Avhandlingen belyser hur barn formar sig socialt inom ramen för en skolinstitution som vuxna anordnat för att forma dem på avsiktliga sätt genom konfessionel utbildning, en muslimsk uppfostran. Studien har ett barnperspektiv och bygger på fältarbete."


Källor, Barnrättsakademin och Örebro universitets kalendarium:
Åsa Aretuns senaste paper om barns kulturella rättigheter:


Inga kommentarer: