2008-06-25

Studieledaren slutade på Ögårdsskolan21/7 2006 skrev någon om den muslimska friskolan Ögårdsskolan i forumet Flashback. Citaten finns på sidan 18 i tråden som heter:

Skulle du vilja ha ditt barn i en klass där han/hon är enda svensken?


"Jag tror inte du riktigt förstått. Ögårdsskolan är en muslimsk friskola som drivs av Islamic Center i Malmö.

Dessutom är biträdande rektor en kvinna - Ann-Louise Wallner - och utbildningsledaren heter Bo Persson."Jodå, jag var med dig.
Jag tycker dock att dylika plantskolor för religiösa extremister ska stängas!
Var det inte den skolan som ville bygga en kemisk fakultet också för att "lära ungarna kemi".
Jag tvivlar på att de lär ut det de skriver i propagandan, fagert tal och noll tolerans för demokrati och mänskliga rättigheter har kännetecknat denna religion sedan starten.

Edit: Dessutom prisar många som vill ha integration dylika friskolor som väl snarare stärker utanförskapet?"


"Min tjej har väninnor som vet hur jävla fel det blir om barn hamnar i muslimhelvetesskolorna. Ingen jävla ordning för fem öre. Bara bråk och elände. Fy fan för att blanda upp ungarna med sån skit alltså. Jag vet att 90 procent av alla svenskar innerst inne inte vill att ungarna ska gå i skola med muslimska ungar."


Källa, Flashback forum:


Ganska så hårda ord. Men vart tog Ögårdsskolans studieledare Bo Persson vägen? Det är väl märkligt att någon som anförtrotts och befordrats till studieledare slutar? Lärare på Ögårdsskolan berättar om en episod som skedde i matsalen mellan studieledaren och en elev. Vidare berättar lärarna om hur studieledaren skrev dokument för Ögårdsskolan som sedan gjordes om av skolledningen. Dokumenten var sådana som Skolverket och Malmö stad ville ha in. Skolledningen var inte nöjda med studieledarens ord utan gjorde helt enkelt om eller förvanskade hans versioner innan dokumenten sändes in officiellt.


Från början trivdes studieledaren emellertid bra på Ögårdsskolan. Efter en tid däremot framkom den ena märkligheten efter den andra som alla anställda på Ögårdsskolan upptäcker relativt snart. Allt är inte som det ska. Skolledningen vill inte ha någon ny utbildningsledare på Ögårdsskolan. Ty den befattningen innebär att fler än rektor och biträdande rektor får inflytande över verksamheten. Att det ogillas beror på att de båda skolledarna varken är rektorsutbildade eller behöriga lärare och känner sig hotade i sin kompetens om en behörig lärare visar hur verksamheten ska skötas.


Dessutom kan det ha känts obehagligt för studieledaren att känna till fakta och sedan se hur skolledningen förvanskar den. Så blev det exempelvis grumlat av skolledningen vad som hände i ärendet med den misshandlande skolbusschauffören på Ögårdsskolan. Skolledaren och de andra lärarna vet att den officiella versionen som skolledningen ger inte stämmer.


Inga kommentarer: