2008-06-16

Rosengårds skolor arabiska tills årskurs 5Radio Malmöhus sände idag att två skolor på Rosengård slutat lära barnen svenska. De ska först lära sig arabiska och albanska. I andrahand kommer svenskan ända upp i årskurs 5:


"08:09 måndag 16 juni 2008

Bättre resultat i tvåspråkig klass

De omdebatterade tvåspråkiga klasserna i Malmö visar sig nu ge bra resultat. Flera klasser finns och allt fler föräldrar väljer att sätta sina barn i de här klasserna.


– Vi har gjort egna undersökningarna. De här klasserna ligger högre än de enspråkiga, men det går inte statistiskt att bevisa någonting, säger Agneta Christensson, rektor på Värner Rydénskolan.

– Men eftersom de ligger högre så är vi inte oroliga. Språken berikar varandra.
Idag finns flera tvåspråkiga klasser igång både på Rosengårdsskolan och Värner Rydénskolan i Malmö. Det är i förskoleklassen upp till och med femte klass som föräldrarna kan välja att deras barn ska gå i en tvåspråkig klass. Det innebär bland annat att de lär sig läsa och skriva först på sitt modersmål arabiska eller albanska sen på svenska.

– Vi var lite rädda i början, men nu visar det sig att det gett bra resultat, säger Sausan Albagdadi, som har tre barn som går i de tvåspråkiga klasserna."


Källa, Sveriges Radio P4 Malmö måndag 16 juni 2008:


Är detta orsaken till att muslimska skolbarn från Rosengård inte blir kvitt sin brytning? De får inte lära sig att tala ordentlig svenska. Det hörs som om de är födda i arabländer trots att de är uppvuxna i Sverige sedan födseln. Troligtvis blir brytningen ett handikapp för dem när de växer upp och ska skaffa arbete eller i kontakt med myndigheter.


Inga kommentarer: