2008-06-25

Koranen slår ut mänskliga rättigheterFörbundet Humanisterna rapporterar om hur Koranen och Sharialagar tränger undan mänskliga rättigheter genom islams representantstater som kväver utbildningsambitionerna:


"Den mest graverande rapporten presenterades av tidigare presidenten i IHEU (International Humanist and Ethical Union) och dess representant i FN:s råd för mänskliga rättigheter, Roy Brown. I våras blev han stoppad i rådet av ett par delegater, som hävdade att man inte kan diskutera Sharia-lagar i detta forum. När IHEU:s representant ville ta upp Kairo-deklarationen (muslimska staters komplement till mänskliga rättigheter), obstruerade Egypten och Pakistan direkt och menade att FN-deklarationen endast kan tolkas under Sharialagarna. Man anser att nya påfund som universella mänskliga rättigheter inte kan ha någon inverkan på gamla texter som Koranen.

Brown ställer retoriskt frågan i fall Sharialagar inte kan diskuteras i världens ledande forum för mänskliga rättigheter, var kan man då göra det?"


"Andra konsekvenser av muslimsk dominans i rådet är att Pakistan fick beröm för sitt sätt att hantera mänskliga rättigheter, medan Nederländerna fick kritik för att man hade bedrivit blasfemi mot Koranen."


"Ett jämförande exempel var hur uppmärksammande av problemet med kvinnlig omskärelse aldrig någonsin kan innebära kritik mot de flickor och kvinnor som blir utsatta, utan tvärtom är menat som skydd för dem. Ändå anses ofta den typen av kritik som lätt rasistisk."


Källa där hela reportaget kan läsas som en läsare tipsat om:
Humanisterna förbundsnyheter 13 juni 2008:


Den kristna tidningen Dagen skriver torsdagen 26 juni 2008 hur "Kritik mot sharialagar tystas ned i FN-råd":
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=154909

Inga kommentarer: