2008-06-13

Lavett till sin klassföreståndareSå var det skolavslutning även på den muslimska friskolan Ögårdsskolan. Det började med att varje klass samlades i klassrummet med sin klassföreståndare i en halvtimme. När eleverna kom in i klassrummet gick utan förvarning en muslimsk skolflicka bakom ryggen på sin klassföreståndare som satt vid katedern och utdelade en lavett i nacken.


Klassföreståndaren blev förstås lika förvånad som arg och visade direkt ut sin elev. Hon fick stå ute på skolgården. Där började hon gråta för att hon var utelåst från klassrummet och sina klasskamrater. Hon hade vädjat om att inte bli utkörd för att hon påstod att hon inte hade gjort något annat dumt under hela terminen. Det var naturligtvis inte sant. Denna skolflicka hade precis som så många andra i klassen burit sig dumt åt då och då. Så hon ljög dessutom.


Hennes klasskamrater tyckte att det var taskigt att hon skulle få stå utanför klassrummet och vädjade till klassföreståndaren att släppa in henne. Klassföreståndaren vägrade och hänvisade till att ordningsregler gäller även för den sista skoldagen på terminen. Dessutom är det ett övergrepp att ge sin klassföreståndare en lavett i nacken. Framförallt är det oförståeligt. Någon annan får fördjupa sig i och förklara pedagogiskt varför den muslimska skolflickan betedde sig så illa. Det hade känts rättvisare om hon satts i fängelse och fått ruttna bort där! Åt helvete med henne!
Skolledningen på Ögårdsskolan håller tyvärr lärarna under press genom att vägra anmäla incidenter och misshandel till socialen. Lärarna håller tyst med rädsla av att förlora sina arbeten. Många elever på Ögårdsskolan skulle annars ha varit omhändertagna av sociala myndigheterna för länge sedan och media skulle ha kunnat skriva om Ögårdsskolans misshandelsfall en gång i månaden så att skolan skulle ha fått stänga.


Till slut vädjade den muslimske elevassistenten som brukar hjälpa till i klassen att flickan inte skulle behöva stå och gråta utomhus utan få komma in till klassen på avslutningsdagen. Klassföreståndaren gick då och släppte in henne och konstaterade att många av dessa elever är ouppfostringsbara och missköter sig. Det är ett skepp man ska lämna. Den muslimska skolflickan är lika förstörd som många andra elever på skolan. Vad det beror på är det ingen som vet. Forskare och lärarhögskolor har i alla fall inte lyckats ta reda på vad som är fel på muslimska friskolor. Det är en mycket otrevlig arbetsmiljö som kommer att bestå så länge muslimska friskolor finns kvar med många otrevliga, ljugande och aggressiva elever.


Inga kommentarer: