2008-06-19

Imamer i skolornaIdag skriver Flamman om hur brittiska imamer börjat undervisa i skolor. Det har vållat stora protester:


"Imamer inte välkomna

Det är inte bara moskébyggen som upprör britterna. När landets skolminister Ed Balls nyligen föreslog att imamer ska få komma ut i skolorna och berätta om islam resulterade detta i ett journalistiskt ramaskri. Förslaget har öppet beskrivit som ”knasigt” och rubriker som ”Nu kan muslimska präster få undervisa våra barn” har varit mer regel än undantag bland inrikesnyheterna.

Längst gick tidningen Daily Express som publicerade en nyhetsartikel under rubriken ”Att låta imamer undervisa våra barn är bara en värdelös efterapning”. Syftet med imamernas eventuella skolbesök tycks dock av allt att döma inte i första hand vara att sprida kunskap kring islam, utan att motverka påstådd extremism hos redan muslimska elever."


Källa, Flamman torsdag 19 juni 2008:

Inga kommentarer: