2008-06-18

Moskéer ska underkasta brandmänI maj 2008 släppte Brandmännens Riksförbund sin rapport
HOT OCH VÅLD
MOT
SVENSK RÄDDNINGSTJÄNSTPERSONAL


På sidan 29 står följande:


"8.3.1 Förslag till uppsökande verksamheter

Genom brobyggare i segregerade områden som känner miljön, samt den problematiken som kan uppstå, kan man uppnå en lugnande effekt. Man bör dock utvärdera nyttan av enbart brobyggare och försöka skapa intresse för brandmannayrket så att det finns ett rekryteringsunderlag bland ungdomar med invandrarbakgrund.
Dessa knyter kontakten med föreningar, organisationer, skolor, kyrkor och moskéer."


Källa:


Svenska brandmän ska alltså underkasta sig moskéer genom brobyggare för att slippa hot och våld på sin arbetsplats.


Debatten om bränder på Rosengård hann inte lägga sig förrän det var dags igen när man satte fyr på en bil:

Denna gång var det tvunget att brandmännen fick poliseskort för att släcka bilbranden på Rosengård:


På ledarsidan pekar Sydsvenskan idag ut skolbarnen på Rosengård som skyldiga:

"Räddningstjänstens uppgivenhet är lätt att förstå. Svårt att förstå är poängen i Rosengårdsbarnens farliga lek. I slutänden är det de själva som förlorar på det hela. I säkerhet och resurser. Problemet är gammalt. Liksom bränderna blossar stenkastningen mot brandmännen upp med jämna mellanrum. Ofta i samband med skolavslutningen."

Källa, Sydsvenskan onsdag 18 juni 2008:


På sidan 18 i rapporten från Brandmännens Riksförbund kan du läsa om vad som väntar när brandmännen möter skolbarnen på Rosengård efter att de satt eld. Nedan ett av de många uppräknade exemplen från sidan 18:


"Räddningstjänsten SYD
Fråga 3: På vilket sätt har du varit utsatt?"


"Jag satt som rökdykarledare när en slägga träffade mitt fönster. Stenkastning gjordes mot bilen. När jag står i en källarnedgång och skall starta rökfläkten står där fyra barn och spottar på mig. Slagsmål förekom mellan olika gäng runt släckbilen. Raketbeskjutning ett antal gånger"

Källa, sidan 18:
http://www.brandmannensriksforbund.se/upload/Dokument%2008/hot%20och%20våld/PDF_Hot%20och%20våld_%20v.1.0.pdf


Tack för brandmannarapporten Galenzo!

Inga kommentarer: