2008-06-13

Moskéns utarbetade fritidspedagogerUnder sommarlovet håller den muslimska friskolan Ögårdsskolans fritids vid Islamic Centers moské öppet till viss del. Under terminen har föräldrarådet klagat på att fritidspedagogerna på Ögårdsskolan verkar vara uttråkade och att skolbarnen erbjuds torftig sysselsättning. Det märks speciellt på den ena fritidspedagogen som ser grå, trött och hängig ut redan på Ögårdsskolans morgonsamlingar.


Dagtid får hon se hur barnen på fritids rusar runt moskén i Malmö och bråkar med varandra. Varje eftermiddag är det något slagsmål på gång. Ofta rör det sig om mellanstadiets fritidsbarn som slagit lågstadiets. Hon har ett krävande arbete och ser ut att ha förvandlats till en zombie. Ge henne mer stöd och bättre betalt, så blir hon sig själv igen med den motivation hon har rätt att få av arbetsgivaren!Idag förklarar Barnombudsmannen att fritidspedagogerna blivit färre och obehörigheten har ökat:

"Barngrupperna på landets fritidshem blir allt större, samtidigt som andelen utbildad personal minskar. Nu varnar Barnombudsmannen (BO) Lena Nyberg för att många fritidshem mer och mer blivit en förvaring i stället för platser med pedagogiska ambitioner."


Källa, Dagens Nyheter fredag 13 juni 2008:


Inga kommentarer: