2008-06-05

Barn underkastade med tavla till saudiske kungenI dagens Vårt Fosie på sidan 9 i nummer 2 för 2008 som utkom 5 juni, finns ett reportage om vad Malmös skolbarn gjorde på Spiritus Mundis resa till Saudiarabien. Det är en ensidigt positivt skriven artikel för skattebetalarnas pengar i en gratistidning som är propaganda från Malmö stad. Rubriken lyder:

"Med konst till kungen i Saudiarabien"


Artikelförfattare för skattepengar är Katja Ligneman. Där berättas att en av tavlorna som årskurs 6-eleverna målade hänger hos den saudiske kungen och en andra tavla på svenska ambassaden i Riyadh.


Citerar några delar ur artikeln:

"Meningen med resan vara att skapa förståelse, framförallt mellan de saudiska och svenska barnen, mellan pojkar och flickor."

Kommentar: Vad är det svenska skolbarn saknar förståelse för när vi i Sverige redan har ett demokratiskt och jämlikt samhälle?


Gullviksskolans rektor Jytte Lindborg avvägde noga om hon skulle låta barnen åka på grund av UD:s varningar. Samtidigt menade hon att det hade talats mycket i media om att Saudiarabien "är en diktatur och om kvinnoförtryck".


På en bild till artikeln i Vårt Fosie nummer 2 2008 har musikläraren Lennie Strinne spökat ut sig i rödvitrutig kökshandduk på huvudet och vitt lakan som klädesdräkt så att han ska likna en saudisk schejk. Han säger så här:

"Vi tycker att hela det här besöket visar att det finns en vilja att förändra situationen i Saudiarabien, inte minst för kvinnorna."


Sedan bekräftas det som bloggen berättat om tidigare:

"De svenska tjejerna behövde inte bära slöja, men de var tvungna att att bära en "abaja" - en lång, tunn kappa, precis som de inhemska kvinnorna."


Därefter kommer den avslöjande logiska motsättningen i nästa stycke där Gullviksskolans lärare Alma Salcinovic berättar så här:

"-När vi frågade kvinnorna hur de upplevde sin situation, så svarade de att de ser det som en tradition och inte som ett tvång som vi upplever det, säger Alma."


Om nu att bära abaja för skoltjejer och kvinnor bara är en tradition och ingen lag, varför tvingades de svenska skolflickorna till detta? Tvång är ingen tradition. Och lärarinnan Alma avslöjar att hon och de andra kvinnorna och tjejerna från Sverige såg abajan som ett tvång. Är det meningen att svenska skoltjejer och svenska lärarinnor ska åka ner till Saudiarabien och tvingas klä sig på ett kvinnoförnedrande vis där de underkastar sig islam?


Av artikeln försöker man smyga fram att en abaja skulle vara mindre allvarligt att tvingas bära än en slöja. Men en slöja täcker bara huvudet . En abaja täcker både huvudet och kroppen och är således en större underkastelse. Nedan en länk till hur abaja ser ut. Då avslöjas att jämförelsen haltar när man försöker ursäkta tvånget att bära abaja:

http://images.google.se/images?hl=sv&q=abaya&gbv=2


Idag avslöjade bloggen Jihad i Malmö att det saudiska kungahuset även bjudit in och umgås med en av al-Qaidas fyra grundare. Malmö stad kanske nästa gång skulle låta sina elever anlända till det saudiska kungahuset samtidigt som deras vänner från al-Qaida, så att de minderåriga svenska skolbarnen och deras föräldrar kan inse vilken terroriststat de mutats av på gratisresa!
http://jihadimalmo.blogspot.com/2008/06/al-qaeda-grundare-hedersgst-i.html

Inga kommentarer: