2008-06-08

Hur får muslimska skolbarns föräldrar uppehållstillstånd?De flesta elever på muslimska friskolor har irakiska eller arabiska föräldrar. En del av skolbarnen i muslimska friskolor har kommit hit som små. Andra föds här och sätts i muslimska friskolor av sina föräldrar.


Så här berättar en handläggare vid Migrationsverket i Stockholm:


När handläggaren fattar beslut om att asylsökande inte har asylskäl och ger avslag, så går hans chef ofta in och ändrar handläggarens beslut. Handläggaren kan inte förstå varför i de fall som det uppenbart saknas asylskäl. Handläggaren misstänker att något olagligt sker som får hans chef att ändra avslagen till att bli uppehållstillstånd.


Ett annat fenomen berör irakiska asylsökande. Handläggaren berättar att hälften av de asylsökande irakiska män han handlägger uppger att de är homosexuella och därför inte kan återvända till Irak. Handläggaren finner det anmärkningsvärt att hälften av alla irakiska män skulle vara homosexuella. Märkligt nog skaffar många av dessa "homosexuella" irakiska män barn med kvinnor när de får uppehållstillstånd. Många av dessa barn placeras sedan i muslimska friskolor när de når förskoleålder.


Inga kommentarer: