2008-06-29

Ögårdsskolans avgångselever



Den muslimska friskolan Ögårdsskolan hos Islamic Center vid moskén i Malmö har en egen sida för avgångselever. Det är Stay Friends som listar vilka elever som registrerat sig själva:



Detta gör att man om några år kan följa vilka andra skolor som Ögårdsskolans elever gått vidare till när de blir avgångselever där också.

Inga kommentarer: