2008-06-04

Ögårdsskolans omorganisationInför läsåret 2008/2009 gör Islamic Centers muslimska friskola Ögårdsskolan en del förändringar. Kvaliteten kommer att sänkas. Skolledningen har tvingats till desperata lösningar. Samtliga andas panik och inkompetens. Ögårdsskolans lärare har uttryckt missnöje med situationen som skolledningen informerat om. Dessa gäller nästa läsår, där kritiken går ut på följande:1. Skolledningen placerar en förskollärare som klasslärare i årskurs 1. Årskurs 1 är en av de viktigaste årskurserna på grundskolan. Förskollärarkompetens täcker där inte alla viktiga och nödvändiga behov. Ena skolledaren som själv är förskollärare slätar över kritiken. Hon säger att "det är inte så farligt, det är inte så stor skillnad mellan förskola och årskurs 1". I läsårsförslaget för 2008/2009 finns några lärare som saknar behörighet och andra som helt saknar pedagogisk utbildning.


2. Skolledningen slår samman de två förskoleklasserna till en enda. Det betyder att en förskollärare petas från sin tjänst. Istället placeras hon som klasslärare i årskurs 1. Skolledarens svar på kritiken är följande: "- Ja, då får väl förskolläraren som är kvar på förskolan försöka jobba lite mer."


3. En klasslärare har nyligen blivit uppsagd under märkliga förhållanden. Det är en klassisk modell som skolledaren använder sig av. Från att klassläraren har varit jättefavorit hos skolledaren har klassläraren gått till att bli utfryst och avskydd av skolledaren.


4. Nya sammanslagningar av klasser görs på ett vis som motverkar pedagogik och de generella inlärningsproblem som Ögårdsskolans elever har. Det motverkar fullt öppet den policy som Ögårdsskolans båda skolledare saluför skolan med, nämligen små klasser. Undervisningen blir ofokuserad gentemot de specifika årskurserna. Skolledaren menar att "åldersblandade klasser läser ändå ungefär samma saker".


5. Skolledarens nya högra hand, favoritläraren, blir ny och ensam specialpedagog efter att ha läst in behörigheten. Visserligen behövs tjänsten, men ersättandet av lärarens tjänst är provisorisk och tillsatt under panik.Skolledarens lösningar på de uppkomna problemen är desperata och tagna i panik. Lösningarna saknar kvalitet och långsiktighet. Kontoristen som är barnskötare har tidigare fått vikariera i grundskoleklasser under långa perioder. Vilken kvalitet ger det på undervisningen? Varken rektorn eller biträdande rektorn har någon utbildning för att leda en grundskola. De bevisar detta gång på gång. Nu senast med lösningspaketet för kommande läsår. Att säga "vi gör vårt bästa" är knappast vad man vill höra en skolledare ursäkta sina dåliga förslag med. Speciellt inte när "det bästa" enligt skolledarens kvalitets-, elev- och personalsynpunkt definitivt är "det sämsta" för Ögårdsskolan.


Inga kommentarer: