2008-06-12

S och V vill förhindra fp anmäla koranskolaI ett pressmeddelande igår och en artikel i Västerås lokalpress vill politiker från vänsterblocket förhindra privatpersonen Roger Haddad att anmäla missförhållanden på en koranskola vid moskén i Västerås. Detta eftersom Haddad även är skolkommunalråd för folkpartiet. De kräver nu svar i frågan av folkpartiets gruppledare Bengt-Äke Nilsson:


"Vilka motiv har (fp) till att offentliggöra rykten utan att ens undersöka om de är sanna?
Bengt-Åke Nilsson slår nu fast att det är helt rätt att företrädare för Folkpartiet kan hantera nämnd frågor som privatpersoner. Det är ett sensationellt ställningstagande. Varför ska vi ha demokratiskt valda nämnder om de inte ska hantera påstådda missförhållanden inom det egna ansvarsområdet?"


Källa, socialdemokraterna i Västerås onsdag 11 juni 2008:

Västmanlands läns tidning tisdag 10 juni 2008:


Inga kommentarer: