2008-06-10

Jagar varandraNu när terminen snart är slut ska påminnas om vad den muslimska friskolan Ögårdsskolans biträdande rektor säger om skolbarnens lek. Enligt henne kan barnen på Ögårdsskolan inte leka. De bara jagar varandra hela tiden på rasterna. Lärarna har fått order om att försöka lära skolbarnen olika svenska lekar för att de ska sluta bråka med varandra på rasterna och inte vara aggressiva. Det har inte hjälpt.


Ögårdsskolan ligger helt öppen vid Islamic Centers moské i Malmö ute vid Jägersro. Bloggen vill uppmana alla som besöker den öppna moskén att själv se med egna ögon hur barnen springer och jagar varandra på rasterna. Det sker framför Islamic Center på den asfalterade lilla skolplanen vid parkeringsplatsen. Allra mest ses skolbarnen jaga varandra på sydsidans stora gräsmatta som knappt erbjuder någon annan sysselsättning. Den löper mellan Jägersrovägen och moskén. På baksidan av moskén vid matsalen får eleverna inte vara. Där är de ändå när de sumpar lärarnas cyklar eller saboterar mopeden som en lärare kör till skolan med. Några andra lärare ställer helst sin bil ute på vägen och inte inne på skolans egen bilparkering.

Inga kommentarer: