2008-06-15

Muslimska skolbarn filmas om stenkastningSydnytt visade idag söndag 15 juni 2008 ett reportage om stenkastningen på Rosengård som fått brandmännen att vägra åka på utryckning utan poliseskort. 25 sekunder in i inslaget zoomar Sydnytt in två olika grupper av muslimska barn i skolåldern från Rosengård. Media har tidigare berättat att det var ett 40-tal barn och ungdomar från Rosengård som med sten i fredags försökte krossa brandbilens fönster och skada chauffören. Undrar om Sydnytt gjorde någon medveten koppling när de i nedanstående inslag zoomar in de muslimska barnen från Rosengård?
Längre fram i Sydnytts inslag ovan träder Rosengårds stadsdelsfullmäktiges ordförande fram. Han är grek och heter Andreas Konstantinides samt tillhör socialdemokraterna. Han gör en korrekt analys av orsakerna. Han säger att det är för trångbott på Rosengård så att föräldrarna skickar ut sina barn på gårdar och gator på Rosengård. Vidare säger Konstantinides att därför måste trångboddheten och arbetslösheten minska som lösning på problemen.


En sak blir därför alldeles klar. Eftersom trångboddheten på Rosengård och dess arbetslöshet inte har minskats av vare sig den förra vänsterregeringen eller den nya borgerliga regeringen, så kan vi vara säkra på att barnen på Rosengård kommer att fortsätta stenkastningen. Och så här ser hotbilden ut från skolbarnen:


"På torsdagen blev de kastade ägg på. En gick fram till en brandman och sa: ”Du ska få en kula i pannan”. På fredagen kastade de sten. Nästa gång blir det att någon får sten på sig, i stället för på bilen, säger Stefan Comnell, räddningsledare."


Källa, City Malmö/Lund söndag 15 juni 2008:


Inga kommentarer: