2008-06-12

Begär ut skriftliga omdömen från muslimska skolor!Under tiden som muslimska friskolor funnits i Sverige har det saknats betyg i låg- och mellanstadiet. Därför vet ingen hur kunskapsnivån egentligen är. Det finns signaler från Skolverket som talar om stora kunskapsluckor på muslimska friskolor som inte syns för att de inte har betyg.


Från och med nästa termin måste alla Sveriges skolor ge skriftliga omdömen till sina elever varje terminsslut i varje årskurs från och med årskurs 1 på lågstadiet. Det innebär att varenda elev i Sverige finns kartlagd runt 20 december 2008. Muslimska friskolor kommer att vägra lämna ut dessa skriftliga omdömen, eftersom deras handlingar inte är offentliga.


Därför bör man vända sig till kommunala skolor som så mycket som möjligt påminner om de muslimska friskolorna. Tidigare har omdömena varit frivilliga och att betrakta som arbetsmaterial. Men om någon 20 december 2008 vänder sig till exempelvis Rosengårdsskolan och begär ut de skriftliga omdömena för klass 1 eller 4, så är dessa att betrakta som offentlig handling. Där går kanske uppemot 80 % muslimska elever eller 99 % invandrarelever. Det går sedan att enligt PUL publicera alla elevers omdömen rakt upp och ner om känsliga personuppgifter som namn eller annat identifierbart tas bort på eleverna. En klasslista med 20 elever bör ge en rättvisande bild av hur dessa kommunala skolor lyckas eller misslyckas lära eleverna läsa, skriva och räkna samt om eleverna är odisciplinerade eller bråkiga.


I det nya förslaget som regeringen med majoritet nu trumfar igenom ges en unik möjlighet till jämförelse, oavsett om omdömena står som betyg eller med ord. Det kunskapsfientliga Lärarförbundet, vänsterpolitiska skolpolitiker och vänstervridna rektorer som danats av Lärarhögskolan är naturligtvis emot förslaget, medan Vellinge kommun vill tillmötesgå föräldrarna om de vill ha betyg. Läs mer i pressen:
Inga kommentarer: