2008-06-15

Islamic Centers bokprojektDet bokprojekt som Islamic Center hade 2006 ville man tala tyst om. Se gårdagens bloggpost:Ingen på den muslimska friskolan Ögårdsskolan visste om överenskommelsen mellan rektorn för Ögårdsskolan som också är VD för Islamic Center och författaren Stefan Whilde. Ögårdsskolans personal fick inte reda på att Whilde skulle skriva en bok om August Strindberg för personalens fortbildning. Man ville inte berätta något då och inte senare heller och ännu mindre idag.


Däremot har den biträdande rektorn på Ögårdsskolan varit informerad om bokprojektet sedan starten. Hon har inte känt sig bekväm med frågor kring Whildes bokprojekt. Därför har det framförts klagomål och irritation från skolledningens håll på ett irrationellt vis. Dels har ju skolan varit indragen i projektet för att Islamic Center skulle få pengarna. Dels har skolledningen insett att detta är inget som Ögårdsskolan skulle ha någon nytta av, och så har det inte heller blivit. Yttersta anledningen är väl för att det varit ett gynnande av en släkting till Islamic Centers ledning.


I projektbeskrivningen skulle boken om Strindberg användas som redskap för skolpersonalen för att lära invandrare förstå och prata bättre svenska. Till exempel Ögårdsskolans föräldrar skulle ha nytta av detta och Strindbergs produktion skulle användas i skolarbetet. Men Strindbergs språk var för omständligt och ålderdomligt för att kunna användas i dagens undervisning. Speciellt på en muslimsk friskola som Ögårdsskolan med låg- och mellanstadium låter det sig inte göras. Strindberg kan inte bli ett språkinlärningsföredöme på denna nivå.


Egentligen handlade därför bokprojektets framväxt uteslutande om att ge pengar till Stefan Whilde. Han hade tidigare arbetat som homeopat. För att hjälpa honom frågade Islamic Centers VDs dotter sin pappa. Pappan som är VD för Islamic Center och rektor för Ögårdsskolan ordnade med så att han hjälpte sin dotters respektive. Samtal hölls mellan Islamic Centers VD och Stefan Whilde och så kom Strindbergsprojektet till.


Sydsvenskan har i sina granskande artiklar om islamism en artikel om Islamic Center. Där publiceras styrelsen. Som suppleant i styrelsen återfinns efternamnet Whilde:


"FAKTA/Islamic Center

Officiellt namn: Stiftelsen Islamic Center i Malmö.

Styrelse: Bejzat Becirov (vd), Midhat Ibrahimbegovic (kassör), Tommy Carlstein, Zarif Alievski och Jonus Latifov (imam).

Suppleanter: Tre personer i Utrecht, Holland, samt Arjumand Carlstein och Sofia Whilde."

Källa, Sydsvenskan 6 februari 2006:


Arbetsförmedlingen Kultur har bekräftat att de haft ett projekt ihop med Islamic Center. Att det i slutändan blev en helt annan sorts bok är egentligen oviktigt. De inblandade redovisade till Arbetsförmedlingen en påstådd kommunikation med personalen. Men ingen i skolpersonalen av lärarna ingick i kommunikationen. De kände inte till något om projektet alls.


Det är ett exempel på hur lätt det var att roffa åt sig pengar för de inblandade. Det skaffade finansiering åt en person och projektpengar åt Islamic Center. I övrigt ledde det inte till något konkret som andra har användning av. Alltihop är därför en pedagogisk bluff. Men Arbetsförmedlingen Kultur vidhåller att det var upp till Islamic Center själv att utforma projektet. Därför går det inte att komma åt det. Kvar står endast ett exempel på hur det svenska bidragssystemet utnyttjats cyniskt för privata vinstintressen.


Länk till boken om August Strindberg av Stefan Whilde betalad som projekt på Islamic Center av skattepengar:


Inga kommentarer: