2011-11-16

Anmäl så här för att stänga friskolan på Rosengård
Malmö stad uppmanar medborgare att anmäla till stadsbyggnadskontoret att Kunskapsboningens skola saknar bygglov.

Anmälan ska göras till kunddisken på följande e-postadress: sbk.kunddisk@malmo.se


Uppge i anmälan att Kunskapsboningens skola ligger på Botildenborgsvägen 73 i Malmö: http://minskola.org/

De malmöbor som anmäler att friskolan på Rosengård saknar bygglov handlar enligt Malmö stads rekommendationer och hjälper till att stänga den.

Skolinspektionen i Lund berättar för bloggen Muslimska Friskolan att de kontaktades av stadsbyggnadskontoret i Malmö. De uppmärksammade Skolinspektionen på att det finns en skola på Botildenborgsvägen 73 som saknar bygglov. Varför stadsbyggnadskontoret inte själv stänger skolan som låter elever gå varje dag i lokaler utan bygglov är ett mysterium. Skolinspektionen säger att det åligge stadsbyggnadskontoret att stänga skolan. Skolinspektionen förklarar att friskolan har en månad på sig tills december 2011, att rätta till de brister som strider mot skollagen. Annars stänger Skolinspektionen skolan.

Bloggen Muslimska Friskolan har fått en intervju med Kunskapsboningens skola. Skolan berättar att ingen av eleverna har svensk bakgrund. De kommer från Turkiet, Somalia och Bosnien som är muslimska länder. Friskolan väljer att kalla eleverna för svenskar ändå eftersom de är födda i Sverige, men av en eller två utländska föräldrar.

Friskolan på Rosengård har ingen förklaring alls till att ingen etnisk svensk elev sökt sig till Kunskapsboningens skola.

När skolan startade i augusti 2010 låg den på Ystadsgatan 53 A bredvid en biljardhall mitt i Malmö: http://www.hittaskola.se/index.php/BrowseSchoolProgram/index/482981/59798

Karta till Ystadsgatan 53 A i stadsdelen Sofielund: http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Ystadsgatan+53+A%2c+malm%f6

Bild på Kunskapsboningens skola på Ystadsgatan: http://www.skollistan.se/grundskola/kunskapsboningens-skola-malmo/

Trots att skolan låg mitt i Malmö lockade den inte en enda etnisk svensk elev. Förklaringen kanske ligger i att skolan talar om olika kulturella koder, vilket i klartext betyder att skolan ska vara mångkulturell. Det brukar skrämma bort etniskt svenska elever. Trots sin mångkulturella fasad påstår skolan att den har en allmän inriktning:

"Kunskapsboningens skola är en allmän inriktad privatskola som har startats upp i höstas 2010."

"Du som söker till oss måste vara ansvarsfull och kunna samarbeta med kollegor och ledning, bör känna till de olika kulturella koderna"

Källa, jobbannons vårterminen 2011 för lärare, som är felstavad och saknar namn på kontaktperson: http://vakanser.se/jobb/grunskollarare+3/

Höstterminen 2011 flyttar friskolan till nya lokaler på Botildenborgsvägen 73 i stadsdelen Rosengård: http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Botildenborgsv%e4gen+73%2c+Malm%f6

Kunskapsboningens skola avslöjar för bloggen Muslimska Friskolan, att den känner till att på exakt samma tomt startades 1993 Sveriges första muslimska friskola. Den hette då Al Elowm al-Islamiaskolan och samarbetade med islamologiundervisning med Islamic Centers stora moské som eleverna undervisades i varje fredag.

Kunskapsboningens skola på samma adress som den stängda Al Elowm al-Islamiaskolan ligger endast 200 meter från Islamic Center på minutgångavstånd genom tunneln under Inre Ringvägen.

Kunskapsboningens skola bedyrar att den inte samarbetar med Islamic Center utan är en helt fristående konkurent till Islamic Centers egen muslimska friskola Ögårdsskolan som ligger hopbyggd med moskén. Men Kunskapsboningens skola kan inte förklara varför den med alla sina muslimska elever valde att etablera sig i lokaler 200 meter från den stora moskén. Speciellt desperata att hamna nära moskén verkar skolan ha varit eftersom lokalerna saknar bygglov:


Kunskapsboningens skola vill inte berätta för bloggen Muslimska Friskolan vad telefonnumret till rektorn är.Bloggen måste upplysa friskolan om, att det inte finns någon skolexpedition i hela Sverige som inte lämnar ut numret till rektorn. Fast att skolexpeditionen på friskolan vill att bloggen ska kontakta rektorn med sina frågor vägrar expeditionen lämna ut telefonnumret.

På friskolans hemsida finns nämligen endast numret till en samordnare samt skolexpeditionen, men inte till rektorn: http://minskola.org/#/kontakt

Till slut får bloggen numret till den muslimske rektorn Ibrahim Tas som kommer från Turkiet. Men telefonnumret 0733-243471 går inte till rektorn utan till rektorns fru Emine Tas där ingen svarar: http://personer.eniro.se/resultat/0733-243471

Skolinspektionen säger till bloggen Muslimska Friskolan att det är anmärkningsvärt att friskolans expedition inte ville lämna ut telefonnumret till den som frågar efter rektorn. Skolinspektionen menar att det ska vara offentligt och kunna gå att nå rektorn utan omsvep.

Rektor Ibrahim Tas bor enligt Eniro på Rödkullastigen 9B i Malmö: http://personer.eniro.se/resultat/Ibrahim+Tas


Men enligt Ratsit bor både rektor Ibrahim Tas och hans fru Emine Tas på Granviksgatan 202 i Malmö:Ibrahim Tas bolagslista avslöjar att han kommer från livsmedelsbranschen men nu startat friskola: http://www.allabolag.se/befattningshavare/Tas%252C_Ibrahim/f7b66a31abb1497bdc241f69af1bc2be

MALMÖ UTBILDNING AB driver Kunskapsboningens skolaBotildenborgsvägen 73 i Rosengård med Ibrahim Tas som VD och rektor 8 timmar i veckan: http://www.allabolag.se/5567602627

Kunskapsboningens skola har egen sida på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Kunskapsboningens-skola/158730047498753


Det förefaller som om Malmös Akademiska Förening (MAF) som engagerar unga med annan etnisk bakgrund än svensk har kopplingar till och intressen i Kunskapsboningens skola, som kan förklara varifrån eleverna hämtats och varför ingen enda elev är etniskt svensk:
Adressen till Malmös Akademiska Förening (MAF) är Amiralsgatan 47 i Malmö.

På visitkortet till Ibrahim Tas stod tidigare Kunskapsboningen Utbildning AB. Mobil: 073-898 38 07; Adress: Amiralsgatan 47 C: 214 37 Malmö, enligt de bortplockade uppgifterna: http://www.118100.se/person/121231841/ibrahim-tas
Kunskapsboningens skola är alltså i själva verket den icke-svenska etniska föreningen MAFs egen friskola.

Eftersom MAF erbjuder nybörjarkurs i just språket turkiska torde friskolan vara startad främst för turkiska barn också. Kunskapsboningens skola är alltså en etnisk friskola för turkiska muslimer: http://www.malmoaf.com/index.php/aktiviteter

På hemsidan visar Kunskapsboningens skola upp sitt galleri där ingen elev har svensk bakgrund: http://minskola.org/#/galleri

Skolinspektionens rapport om Kunskapsboningens skola är från fredag 11 november 2011. Samma allvarliga kritik som riktas mot muslimska friskolor återkommer i beslutet med diarienummer
Dnr 44-2011:4390: http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/2011/11november/reg-malm%C3%B6-kunskapsboningens-skola.pdf

Islamiseringstidningen Sydsvenskan har som vanligt avböjt att skriva om nyheten, då de hörde att skolan var mångkulturell.

Inga kommentarer: