2011-11-16

Endast 60 % av Malmös nior får godkända betyg i alla ämnen

"I Malmös kommunala grundskolor är inte alla elever garanterade stöd för att nå målen och kunskapsresultaten är i vissa skolor alarmerande låga."

"Tillsynen visar att många elever inte når målen i Malmös kommunala grundskolor. Enbart 60 procent av eleverna i årskurs 9 gick i våras ur grundskolan med godkända betyg i alla ämnen."

"En viktig orsak till den allvarliga situationen är stora brister i styrning och ledning av utbildningsverksamheten. Trots att ansvariga i kommunen mycket väl känner till de låga kunskapsresultaten och de anmärkningsvärda skillnaderna mellan skolornas resultat, har man inte tagit sitt ansvar för att analysera resultaten och vidta genomgripande förbättringsåtgärder."

"Senast den 4 maj 2012 ska Malmö kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på."

"Skolinspektionen bjuder in allmänheten till en chatt om Malmötillsynen med Cecilia Rösténius, som ansvarat för tillsynen.

Tid: torsdag 17 november klockan 9:00-9:30 på


Källa, pressmeddelande från Skolinspektionen onsdag 16 november 2011:Läs mer hos TT 16/11 2011:


Inga kommentarer: